מוסדות חב"ד אור יהודה
תמונה ראשית שמלווה את יום הההתרמה

יעד בונוס 2,200,000

2000000

104.30% הושגו

נאסף 1043025.5


0

0

דקות

0

שעות

0

ימים


תרומתך

כל תרומה תוכפל פי 2
סך תרומה בפועל
0

תודה רבה לכולכם על תמיכתכם במוסדות חב"ד אור יהודה! שנזכה להתגלות NOW!

  התורמים שבזכותם כל
  תרומה שלך מוכפלת ב - 2

 • בהוקרה לתורמים הנדיבים
  אסף בן שרונה
 • בהוקרה לתורמים הנדיבים
  ראובן בן שרה

סה"כ תורמים 1209 סכום התרומה בפועל

 • We thank you   M
  ₪18


 • We thank you   M
  ₪18


 • We thank you   רינה שרה
  ₪50


 • We thank you   sara
  ₪18


  לבשורות טובות לכל בית ישראל
 • We thank you   יוסף יצחק ומוריה אוריאן
  ₪100


 • We thank you   נבו אורלי
  ₪400


 • We thank you   דוד ויפית רוזן
  ₪400


 • We thank you   אהרונוב רפאל
  ₪800


  לזכות רפאל בן רבקה, ומנוחה ברכה בת מרים
 • We thank you   רוזנבוים נחמה דינה
  ₪400


 • We thank you   גול יוסף
  ₪400


לצפייה בכל התורמים